Log ind   |  
Meddelelser Minimer

 

 

 

Kontakt til Vandværket Minimer
Hvalsø Vandværk A.M.B.A.
Åsvejen 4
4330 Hvalsø

Mail: hvalsoe-vandvaerk@mail.dk   
Tlf: 46 40 85 05


CVR nr. 32 42 92 62

Kontortid:  
mandag - fredag kl. 08.00 - 10.00

Ved vandforsyningsproblemer eller
ledningsbrud kan man ringe på
tlf. 46 40 85 05 som henviser til
vagten.
Forside Minimer

Hvalsø Vandværk afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00 

Møde afholdes: Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, hvis man ønsker at deltage i spisningen bedes man tilmelde sig på mail: hvalsoe-vandvaerk@mail.dk senest mandag den 12. marts 2018.

Regnskab kan afhentes på Vandværket, eller ses her på hjemmesiden fra den 6. marts 2018.

Bestyrelsen.Tilmeld eller afmeld SMS-service 
her

 


 


Copyright Rambøll Danmark A/S