Her kan du se de sidst Vandanalyse af vandet fra Hvalsø Vandværk

Hvalsø Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Hvalsø Vandværk's vand er 12,60 dH

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

Dato  Sted Type
22-02-2019 Åsvejen 4 Boringskontrol råvand DGU 205-650 PDF
22-02-2019 Bryggervej Boringskontrol råvand DGU 206-1202 PDF
22-02-2018  Åsvejen 4 
Udvidet kontrol, afgang værk PDF
22-02-2018 Åsvejen 4 Organisk mikroforureninger, afgang værk PDF
03-05-2019 Møllebjergvej 4 Taphane uden flush PDF 
22-05-2019 Boringer  Chlorothalonil-amidsulfonsyre PDF